چشم انداز

ارزش‌هاي محوري
 • شفافيت و صداقت
 • محرمانگي اطلاعات
 • مشتري‌مداري و موفقيت مشتريان
 • قابل اعتماد بودن
 • پايداري محيط زيست
 • كيفيت خدمات
 • تفكر خلاقانه
 • انعطاف پذيري
 • استراتژي برد- برد
 • حقوق مالكيت مادي و معنوي صاحبان فناوري و سرمايه
 • كرامت و تعالي سرمايه‌هاي انساني
 • اخلاق‌مداري
 • پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري
 
pic
pic
اهداف بزرگ، سخت بي‌باكانه (BHAGS)
 • انتخاب اول سرمايه‌گذاران، نوآوران و فناوران حوزه سلامت و بهداشت
 • تبدیل شدن به معتبرترين درگاه ورود بازيگران اكوسيستم كارآفريني براي ورود به حوزه سلامت و بهداشت
 • پیشرو در خلق شركت‌هاي دانش بنيان موفق در حوزه سلامت و بهداشت
 • برخورداري از حداقل ۵۰ شركت دانش بنيان موفق در سبد موسسه
 • ارائه خدمات چابك، با كيفيت و جامع مورد نياز حوزه تجاري‌سازي از ايده تا بازار
 • تبدیل شدن به مرجع اول و درگاه ورود به بازار سلامت و بهداشت منطقه و بين‌الملل (سرمایه‌گذاری، تحقیقات بازار، امکان سنجی مالی و اقتصادی و ...)
مقصود محوري
 • مشاركت در توسعه و تجاري‌سازي فناوری‌هاي حوزه سلامت و بهداشت
 • تبديل ايده‌ها و فناوري‌هاي حوزه سلامت و بهداشت به شركتهاي دانش بنيان موفق
 
pic