مدیران صندوق

Card image cap
دکتر احسان شهیدی فر

مدیر عامل

Card image cap
مهندس فرهاد امیری مقدم

معاون تجاری سازی

Card image cap
مهندس مهناز مقدم

مدیر ارزیابی طرح ها

Card image cap
دکتر نورالدین حسینی ابوتربه

مدیر سرمایه گذاری

Card image cap
مهندس سید رضا جمالی

مدیر نظارت برطرح ها

Card image cap
سید یوسف پورهادی

مدیر مالی و اداری

Card image cap
دکتر مهدیار رهرو

مدیرتعالی و رئیس برنامه ریزی و توسعه بازار