مدیران صندوق

Card image cap
دکتر احسان شهیدی فر

مدیر عامل

1
Card image cap
مهندس فرهاد امیری مقدم

معاون تجاری سازی

1
Card image cap
مهندس مهناز مقدم

مدیر ارزیابی طرح ها

1
Card image cap
دکتر نورالدین حسینی ابوتربه

مدیر سرمایه گذاری

1
Card image cap
مهندس سید رضا جمالی

مدیر نظارت برطرح ها

1
Card image cap
سید یوسف پورهادی

مدیر مالی و اداری

1
Card image cap
دکتر مهدیار رهرو

مدیرتعالی و رئیس برنامه ریزی و توسعه بازار

1