ماموریت

pic .
توجه به بقاء و رشد
 • متنوع سازي خدمات بر اساس نيازهاي مشتريان
 • چابكي و كيفيت بالاي خدمات
 • برقراری روابط کلیدی با نهادهای بالاسری و ذینفعان کلیدی و تشكيل ائتلاف‌هاي استراتژيك
 • ارزش‌آفريني پايدار و رقابتي براي مشتريان و ذينفعان
فلسفه وجودي
 • مشاركت در توسعه و تجاري سازي فناوری‌هاي حوزه سلامت و بهداشت
 • ايفاي نقش به عنوان نهاد تسهيل‌گر تجاري‌سازي دانش و فناوري
تكنولوژي
 • دانش تخصصي سرمايه‌هاي انساني
 • بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در ارائه خدمات
 • بهره گیری از شبکه مشاوران خبره
محصولات / خدمات
 • خدمات تامین منابع مالی
 • سرمایه گذاری جسورانه/مخاطره‌پذير
 • خدمات ايده‌پردازي بر اساس نيازهاي صنعت
 • خدمات مشاوره‌‌اي
 • خدمات پشتيباني
 • خدمات آموزشی
 • خدمات فنی و مهندسی
 • خدمات شبكه‌سازي
 • طرح‌هاي توجيهي و ارزيابي و امكان سنجي
 • خدمات نظارت و كنترل پروژه
 • ارزش‌گذاري دانش فني
 • صدور ضمانت‌نامه
 • انتقال فناوري و دانش فني
مشتريان و ارباب رجوع
 • نوآوران و فناوران داخلي و خارجي حوزه سلامت و بهداشت
 • سرمایه گذاران حوزه سلامت و بهداشت
 • صنایع مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت
 • نهادهای داخلي و خارجي حامی تجاری سازی و شرکت های دانش‌بنیان حوزه سلامت و بهداشت (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، صندوق نوآوري و شكوفايي)
ويژگي ممتاز
 • برخورداري از ارتباطات ويژه با ذينفعان و نهادهاي حاكميتي
 • سبد كامل و متنوع خدمات
 • چابکی و کیفیت بالاي خدمات
 • مشتري‌مداري
 • برخورداري از ارتباطات گسترده و قوی با صنعت و مشاوران خبره
 • تخصصي بودن شركت در حوزه سلامت و بهداشت
 • حسن شهرت نسبي موسسه در حوزه سلامت و بهداشت
توجه به كاركنان
 • نيروي انساني متعهد و متخصص به عنوان سرمايه انساني
 • رشد، تعالي و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني
 • كار تيمي و تصميم گيري مشاركتي
قلمرو يا حوزه فعاليت
 • كشور، منطقه و بين‌الملل
توجه به تصور يا ذهنيت جامعه
 • حرفه‌اي، كيفيت بالا، متعهد و متخصص،‌ معتبر،‌ حامي و تسهيل گر