اعضای هیات مدیره

Card image cap
دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Card image cap
دکتر محمداسماعیل اکبری

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Card image cap
دکتر حمیدرضا بنفشه

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

Card image cap
آقای حمید ارجمندی

عضو هیات مدیره موسسه

Card image cap
دکتر احسان شهیدی فر

مدیرعامل

Card image cap
مهندس هاشم مهریار

عضو هیات مدیره موسسه