دات نت نیوک

خدمات موسسه صندوق پرشین داروی البرز

در راستای تجاری سازی و حمایت از پروژه های فناورانه و دانش بنیان
خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران
 • عاملیت مالی و سرمایه گذاری
 • عاملیت نظارت فنی، مالی و اجرایی
 • عاملیت طراحی و اجرا
 • معرفی پروژه اقتصادی
 • انتقال دانش فنی
 • ارزیابی و امکان سنجی پروژه ها
خدمات قابل ارائه به فناوران
 • سرمایه گذاری
 • تامین مالی
 • صدور ضمانت نامه
 • ارزیابی و تدوین گزارش امکانسنجی
 • کنترل پروژه و نظارت
 • مشاوره مالی و حقوقی
 • ارزشگذاری دانش فنی
 • فروش و انتقال تکنولوژی و دانش فنی
 • طراحی خطوط تولید دارو و تجهیزات
 • تامین تجهیزات و مواد اولیه
فرآیند همکاری با سرمایه گذاران
 • انعقاد تفاهم نامه
 • انعقاد قرارداد عاملیت
 • انعقاد قرارداد محرمانگی
 • تعیین شیوه های تعامل با سرمایه پذیر با حفظ منافع و مطابق نظر سرمایه گذار
 • اجرای قرارداد پروژه ها مطابق با نظر سرمایه گذار
 • تخصیص به پروژه های توسعه دانش فنی و توسعه زیرساخت
 • دریافت رویالتی بین ۳ تا ۱۰ درصد از فروش محصول برای مدت ۵ تا ۱۰ سال بر اساس مطالعات امکان سنجی صورت گرفته
 • تخصیص به پروژه های توسعه دانش فنی و توسعه زیرساخت
 • دریافت حداکثر ۴۹ درصد از سهام شرکت
 • خروج از شرکت طی حداکثر ۱۰ سالخروج از شرکت طی حداکثر ۱۰ سال
 • اولویت واگذاری سهام به فناوران، در زمان خروج
 • دریافت سهام ممتاز
 • مشارکت و همکاری در مدیریت شرکت
 • تخصیص به پروژه های توسعه دانش فنی و توسعه زیرساخت
 • دریافت حداکثر ۴۹ درصد از سهام شرکت به طور مادام العمر
 • دریافت سهام ممتاز
 • مشارکت و همکاری در مدیریت شرکت
 • سقف تسهیلات تا ده میلیارد ریال
 • تخصیص به پروژه های نیازمند سرمایه در گردش
 • دوره بازپرداخت ۶ ماه الی ۱۸ ماه بر اساس تحقق اهداف پروژه
 • کارمزد ۱۵ تا ۱۸ درصد
مدل های سرمایه گذاری
تجاری سازی محصولات شرکتهای دانش بنیان
سود حاصل از سرمایه گذاری به نسبت آورده سرمایه گذاران، فقط متعلق به سرمایه گذاران می باشد. در صورتی که موسسه به عنوان سرمایه گذار عمل نماید، به نسبت سرمایه گذاری در پروژه، سود عاید می نماید. در کلیه پروژه ها، موسسه نقطه تعادلی برد – برد را ایجاد می نماید.

 

 
 

فرآیند همکاری با سرمایه گذاران

موسسه صندوق پرشین داروی البرز
انعقاد تفاهم نامه
 

01

انعقاد تفاهم نامه

 

 انعقاد قرارداد عاملیت
 

02

انعقاد قرارداد عاملیت و محرمانگی

 

 
تعیین شیوه های تعامل با سرمایه پذیر با حفظ منافع و مطابق نظر سرمایه گذار
 

03

تعیین شیوه های تعامل با سرمایه پذیر با حفظ منافع و مطابق نظر سرمایه گذار

 

 
اجرای قرارداد پروژه ها مطابق با نظر سرمایه گذار
 

04

اجرای قرارداد پروژه ها مطابق با نظر سرمایه گذار

 

 
 
خدمات ارائه شده

به طور خلاصه خدماتی که در این سال‌ها ارائه کردیم