دات نت نیوک

جزئیات مطلب

اخبار داخلی موسسه

برگزاری جلسات مدیریت تعالی سازمان

SuperUser Account 0 378 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلیه پرسنل موسسه در تلاش جهت پیاده سازی نظام مند مدیریت تعالی سازمانی در موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز می باشند 

    

RSS
1234