دات نت نیوک

جزئیات مطلب

نشست نمایندگان موسسه جهت سرمایه گذاری در پروژه های بیوتکنولوژی

سرمایه گذاری در طرح های بیوتکنولوژی

SuperUser Account 0 517 رتبه مطلب: 3.0

استقبال پرشین داروی البرز از سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 

اخبار داخلی موسسه

برگزاری جلسات مدیریت تعالی سازمان

SuperUser Account 0 507 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلیه پرسنل موسسه در تلاش جهت پیاده سازی نظام مند مدیریت تعالی سازمانی در موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز می باشند 

    

RSS
1234