پرداخت تسهیلات:

تامین مالی پروژه­ها در تمامی صنایع و شرکت­ها یکی از بخش­های مهمی است که یکی از دغدغه­های اصلی سهامداران و مدیران آنها را تشکیل می­دهد. اهمیت این موضوع در شرکت­های نوپا و دانش بنیان بدلیل مشکلات مختلفی همچون ارائه تضامین، عدم وجود سوابق فعالیت­های تجاری و اعتبارسنجی ، بیشتر و قابل تأمل می­باشد. موسسه پرشین داروی البرز با ارائه مدل­های انعطاف پذیر پرداخت تسهیلات و تامین منابع مالی پروژه­ها می­تواند بعنوان یکی از گزینه های همکاری مورد توجه شرکت های نوپا  دانش بنیان قرار گیرد.