نظارت مالی

بخش مهم و تاثیرگذار فرایند تجاری سازی در تمام حوزه های اجرا و به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران، سهامداران و فناوران و کاهش ریسک پروژه ها فعالیت­های نظارتی است. به منظور موفقیت و افزایش دقت و صحت کنترل­های این بخش، می­بایست نظارت توسط نهادهای تخصصی مربوطه صورت پذیرد. در این راستا موسسه پرشین داروی البرز با استفاده از توان تخصصی تیم اجرایی خود و با استفاده از شبکه متخصصین خبره و راه­اندازی زیرساخت­های به روز و نرم­افزاری مدیریت پروژه، بر اجرای پروژه­ها از نظر فنی، مالی و اجرایی نظارت­های تخصصی و منظمی را انجام می­دهد.