نظارت اجرایی

نظارت بر امور اجرای پلان های معماری ، تاسیسات مکانیکال و تاسیسات الکتریکال ، تاسیسات شبکه های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ، پیشنهاد و ارائه راه حل های ماشین آلات با کمترین مصرف انرژی و هزینه برای خطوط تولید صنعتی از ویژگیهای بارز موسسه پرشین داروی البرز می باشد که با شناخت صحیح صنعت سلامت کشور و استفاده از کارشناسان و متخصصین کارآزموده به سرمایه گذاران ، سهامداران و فن آوران این عرصه کمک خواهد کرد که با کاهش ریسک ها از تحمیل شدن هزینه های حاصل از تغییرات جلوگیری و به اجرای صحیح و بهره برداری پروژه در کمترین زمان کمک کند .