مشاوره بازاریابی و فروش

طی سال­های اخیر با ورود رقبای کوچک و بزرگ داخلی و خارجی به عرصه تولید، تجارت و خدمات، بازار ایران تا حد زیادی تبدیل به یک بازار رقابتی شده­است و با اطمینان می توان گفت که در این عرصه هیچ بازیگری تنها و بدون رقیب نیست. در این فضای رقابتی، ‌توجه جدی به اخذ مشاوره تخصصی برای تمام شرکت­ها یک امر ضروری است و شرکت­ها یا اشخاصی که در این مورد لغزشی داشته باشند به سرعت صحنه را به سود رقبا خالی خواهند کرد.

اساساً یکی از ریسک­های قابل توجه شرکت­های دانش بنیان، عدم تجربه تخصصی بازار و نحوه مواجهه با رقبا و روابط پیچیده آنها می­باشد همچنین اینکه دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی آرزوی هر شرکت تولیدی تازه تأسیس است. شرکت­های نوپای دانش بنیان عموماً ارتباط چندانی با بازار محصول خود نداشته و صرفاً مقوله تولید و امکان­پذیری آن مدنظر ایشان بوده­است. با توجه به ارتباط این موسسه با شرکت­های دانش بنیان و دیگر شرکت­ها و اطلاع از تولیدات و نیاز­های آنها  به منظور کاهش ریسک فناوران و جلب مشتریان جدید برای محصولات تولیدی، اقدام به ایجاد شبکه بازاریابی و شرکت­های پخش و ایجاد ارتباطات موثر و استراتژیک جهت حمایت از محصولات شرکت­های دانش بنیان در عرصه فناوری سلامت نموده­است.