قوانین ،بخشنامه ها و استانداردهای صنایع تمیز:
آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: web admin/شنبه, 23 دی,1396/دسته ها: استانداردها

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.12.25 به پیشنهاد مشترک شماره 105.20477 مورخ 1380.12.5‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را‌به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
‌جمهوری اسلامی ایران
‌ماده 1- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از‌فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه‌ای و فناوری دولت مجاز است درتأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهش و‌فناوری- که در این آیین‌نامه به اختصار صندوقهانامیده می‌شود - مشارکت نماید.
‌ماده 2- ‌صندوقها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط و این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌نمایند
‌ماده 3- صندوقها، مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش‌غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزییات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.
‌ماده 4- میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد(49%) کل سرمایه اولیه آن‌صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها درقانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف‌خاصی پیش‌بینی می‌شود.
‌ماده 5- ‌منابع تأمین سرمایه صندوقها عبارت است از:
1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش‌بینی
می‌شود.
2- سرمایه‌گذاری بانکها و مؤسسات مالی و شرکتهای دولتی .
3- سرمایه‌گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکلهای صنفی و پژوهشگران
منفرد.
4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی.
5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه.
6- اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی.
‌ماده 6- ‌صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده‌کنند.
‌ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از :
1- اعطای وام و تسهیلات به:
‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی، فرهنگی،
هنری و‌فناوری.
ب - اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده
پژوهشی و‌فناوری.
پ - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج
تحقیقات به مرحله‌تولید.
2- تأمین سرمایه ریسک‌پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین
شده در قرارداد در‌ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح
از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از‌دیرکرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای
طرحها.
4- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری غیردولتی به متقاضیان
مربوط برای اجرای‌طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.
‌تبصره - طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش
اندوخته‌های علمی و‌فنی یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا
ابداع روشها و کاربردهای نوین شود.
‌ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از
یارانه سود تسهیلات‌مالی طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379 - را فراهم آورد.
‌ماده 9- ‌به‌منظورهدایت‌ونظارت‌برفعالیت‌دولت‌درصندوقهاکارگروه‌هماهنگی‌ازاعضای
زیر تشکیل می‌شود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(‌رییس).
2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار او.
3- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نماینده تام‌اختیار او.
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام‌الاختیار او.
5- وزیر جهادکشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار او.
6- وزیر دستگاه ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار او.
7- چهارنفر از نمایندگان تشکلهای علمی به انتخاب خودشان.
8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران (‌دبیر)
‌تبصره - ‌دبیرخانه این کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است.
‌ماده 10- وظایف کارگروه هماهنگی موضوع ماده (9) این آیین‌نامه به شرح زیراست:
1- تعیین سهم مشارکت دولت در هر یک از صندوقها از اعتبار بودجه سالانه کشور.
2- تعیین سهم هر یک از صندوقها از یارانه سود تسهیلات.
3- تعیین نماینده دولت در مجمع عمومی هر صندوق.
4- اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشارکت دولت در صورت انحلال صندوقها.
‌ماده 11- ‌سهم مشارکت دولت از محل اعتبار بودجه سالانه کشور پس از مبادله
موافقتنامه وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در
اختیار صندوقها قرار می‌گیرد.
‌تبصره - ‌امکانات و منابع سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که با موضوع فعالیت
صندوقها مرتبط هستند پس‌از مبادله موافقتنامه بین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و
وزیر ذی‌ربط در اختیار صندوقها قرار می‌گیرد.
‌ماده 12- دولت در تأسیس صندوقهایی مشارکت می‌کند که اساسنامه آنها براساس
اساسنامه نمونه‌صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی تنظیم شده باشد.

Print

تعداد نمایش ها (385)/نظرات (0)

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x


 

تماس با ما
             

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - نبش کوچه شانزدهم غربی - پلاک 41 - ساختمان سهند  - طبقه اول - واحد دو 

کد پستی : 1514833115

ما را روی نقشه بیابید

 

تلفکس : 88734040 _ 021

پست الکترونیکی : INFO@PDARTF.COM

عضویت در کانال اطلاع رسانی سروش موسسه 

آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/persiandarou/