عاملیت اجرایی:

موسسه پرشین داروی البرز  با توجه به تیم فنی و مهندسی اجرایی در قوای سه گانه فنی مهندسی ( معماری _ برق _ مکانیک ) و برحسب محصول نهایی پروژه اعم از محصولات بیوتکنولوژی ، داروسازی شیمیایی ، مواد اولیه ، محصولات دامی ، محصولات بیوالکترونیک محصولات استریل و . . . . . در تلاش است تا فن آور و سرمایه گذار خط فکری خود را فقط معطوف عملیات تست و تحقیق و توسعه آزمایشگاهی نموده و با اطمینان خاطر از تبدیل صحیح مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس صنعتی گام بردارد.