برای شرکت­های نوپا غالباً ابهامات زیادی در زمینه تعیین نحوه ارتباط با مشتریان، جریان­های درآمدی، تأمین منابع کلیدی، ایجاد مشارکت­های کلیدی، تعیین ساختارهای هزینه­ای و سایر مواردی که برای طراحی مدل کسب و کار نیاز است، وجود دارد. لذا جهت رفع ابهامات مذکور و موفقیت در کسب و کارهای نوپای دانش بنیان بایستی حوزه مربوطه را شناخته و برنامه ریزی های لازم را انجام داد. با توجه به تجربه موسسه پرشین داروی البرز و شبکه خبرگان مرتبط با آن، امکان ایفای نقش موثر و همراهی با فناوران حوزه سلامت در این راستا وجود دارد.

جهت مشاهده فایل آموزش کلیک کنید