صدور ضمانت نامه:

اخذ ضمانت نامه با شرایط مناسب و سریع، از جمله دغدغه­های صاحبان طرح­های دانش بنیان برای ارائه به کارفرمایان می باشد. از طرفی بانک­های عامل به دلیل آشنا نبودن با ادبیات فناوری­های پیشرفته، با تصور ریسک بالا برای چنین طرح­هایی به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکتها خودداری نموده و یا صدور آن را منوط به سپرده نقدی بالا و اخذ وثائق و تضامین سنگین می‌نمایند که مهیا نمودن این شرایط برای اغلب شرکت­های دانش بنیان غیر ممکن است. موسسه پرشین داروی البرز به عنوان یکی از ارائه کننده­گان متنوع‌ترین خدمات مالی در تجاری سازی فناوری­های حوزه سلامت در کشور، اختیارات قانونی و مجوز صدور ضمانت نامه­های مختلف و متنوع را با سهل ترین شرایط داراست.