مدیریت برنامه ریزی یک پروژه صنعتی:

برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه

تهیه ساختار شکست کار (WBS)
تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها بر مبنای WBSهای استاندارد و مناسب‌سازی شده
محاسبه درصد وزنی هر یک از فعالیت‌ها (فیزیکی، زمانی، ریالی)
تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در دست داشتن ساختار شکست هزینه‌ها
تهیه برنامه زمانبندی مورد نظر کارفرمای پروژه با استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه (MSP، پریماورا)

2- کنترل پروژه

استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه و فر‌م‌های جمع‌آوری اطلاعات برای کنترل پیشرفت کار (فیزیکی و ریالی)
پیگیری انجام به موقع فعالیت‌های پروژه با توجه به برنامه زمانبندی اولیه و به روز شده
برنامه‌ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه‌ها و تهیه برنامه های جبرانی اصلاح
ابلاغ تاریخ شروع فعالیت‌های جدید به مدیر/ سرپرست پروژه

3- تهیه گزارشات

ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در سطح کارفرما
وقایع مهم پروژه در دوره گزارش
شرح فعالیتهای انجام شده در دوره گزارش و قابل انجام در دوره بعد
جداول و منحنی‌های مربوط به پیشرفت پروژه به همراه S-curve آن
تهیه گزارش تجمعی و تحلیلی از علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات
حضور مستمر در محل کارگاه پروژه و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی 

تماس با ما
             

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - نبش کوچه شانزدهم غربی - پلاک 41 - ساختمان سهند  - طبقه اول - واحد دو 

کد پستی : 1514833115

ما را روی نقشه بیابید

 

تلفکس : 88734040 _ 021

پست الکترونیکی : INFO@PDARTF.COM

آدرس تلگرام موسسه  : PDARTF@

آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/persiandarou/