اخبار
استانداردهای حوزه بیمارستانی

استانداردهای حوزه بیمارستانی

استانداردهای حوزه بیمارستانی

نویسنده: web admin/شنبه, 23 دی,1396/دسته ها: استانداردها

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

استانداردهاي بيمارستاني وزارت بهداشت، نيازمند مطالعه و بررسي هستند و بايد از طريق ارزيابي هاي مستمر مراکز ارايه خدمات با استانداردهاي معتبر داخلي و بين المللي، نقاط ضعف موجود را شناسايي نمود. هدف از اين مطالعه، بررسي آزمايشگاه يک بيمارستان نظامي از نظر ميزان رعايت استاندارد اعتباربخشي کمسيون مشترک بين المللي (JCI) بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي-مقطعي به شيوه کيفي در يک بيمارستان نظامي تخصصي و فوق تخصصي در شهر تهران به اجرا درآمد. چک ليست استاندارد JCI ترجمه و پس از مصاحبه با مسوول و کارکنان آزمايشگاه مربوطه (20 نفر) متن مشاهدات و مصاحبه هاي مکتوب در اختيار 10 نفر از متخصصان اعتباربخشي قرار گرفت. سپس امتياز مربوط به هر بخش با اجماع متخصصان از متن مصاحبه ها استخراج شد. از نرم افزار Excel براي ترسيم نمودارها استفاده شد.
يافته ها: آزمايشگاه مورد نظر در 52% موارد امتياز کامل و در 40% موارد امتياز نسبي را از استاندارد JCI کسب نمود و در 8% از سوالات از استاندارد JCI تبعيت نمي نمود. به طور کلي بخش آزمايشگاه بيمارستان مورد نظر71.52 % از استانداردهاي JCI را دارا بود و در سطح نسبتا مطلوبي ارزيابي شد.
نتيجه گيري: با توجه به عدم تطابق کامل جايگاه بيمارستان مذکور در ارزيابي وزارت بهداشت با امتياز کسب شده در استاندارد کمسيون مشترک بين المللي، لازم است تدابيري در جهت توجه بيشتر به استانداردهاي ارزشيابي بين المللي اتخاذ شود. عدم وجود يا کامل نبودن خط مشي ها و مستندسازي هاي لازم، مهم ترين نقاط ضعف آزمايشگاه مذکور است و تامين موارد مذکور، مي تواند امتياز کسب شده را به ميزان زيادي افزايش دهد

متن کامل این استاندارد در گروه تلگرامی استانداردهای موسسه ارائه شده است

Print

تعداد نمایش ها (286)/نظرات (0)

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x